Fokozott várakozással tekintünk a jövő elé

Interjú Mózes Áronnal, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatójával.

Méltányosság, mint legfontosabb érték

A RefoRom igazgatóját, Káli-Horváth Kálmánt az elmúlt időszak tanulságairól, és a harmadik évet érintő változásokról kérdeztük.

Lépések a befogadóbb iskolák felé

Interjú a HEKS-iskolaprogram projektkoordinátorával, Velkey Laurával.

Legmélyebb sérelmeinktől a kiengesztelődésig

Dani Eszter, Nyeső Ágnes és Sztojka Szabina afrikai élményeiről és a tapasztalatok hazai hasznosításáról beszélt.

Közösségfejlesztő jó gyakorlatokból készül ötletgyűjtemény

A részletekről projektkoordinátorunkat, Eperjesi Tamást kérdezte a Reformátusok Lapja.

Közösségi élmény a kolozsvári Pataréten

A műhely 2015-ben jött létre a Kolozsvár perifériáján lévő cigánytelepen.

Felhívás közösségfejlesztő jó gyakorlatok gyűjtésére

Keressük azokat a helyi közösségfejlesztési, közösségi gazdasági és vidékfejlesztési jó gyakorlatokat, amelyek példát, innovatív ötletet adhatnak a Magyarországi Református Egyház más gyülekezetei számára.

Jelenlegi és jövőbeli roma teológushallgatók az evangelizációról

Az Országos Református Cigánymisszió munkatársa, a RefoRom oszlopos tagja és a Baptista Teológiai Akadémia harmadéves szociális lelkigondozó szakos hallgatója, Gáspár Barbara, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem teológus-lelkészi képzésére készülő Bandor Árpád fejtette ki véleményét arról, hogy hogyan kell közelebb kerülni az emberek szívéhez.

Ásványgyűjtés és cigánymisszió - Interjú Lovász Mártonnal, a WISZ lelkészével

Januártól új lelkészt köszönthettek a Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói és munkatársai.

„Ha megijedünk egy alumíniumkannától a hittanórán, akkor nagy baj van”

Szontagh Pál-interjú.

Lacziné Somogyi Tímea Anna: Előítélet

Miért adnak a cigányok szappanoperából vett „giccses” neveket a gyerekeknek? Miért szülnek olyan korán? Lacziné Somogyi Tímea Anna tabukérdésekre válaszol.

Cigány vagyok, akkor cigányul is beszélek?

Továbbél-e a cigány nyelv? Hol és mikor használják? Nógrád megye.

Hányféle cigány csoport él ma Magyarországon?

Magyarországon túlnyomó többségében romungrók élnek.

Milyen húsvéti szokások élnek a cigány közösségekben?

A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony.

Nagy roma lagzin nem vettek részt, de lányszöktetésről hallottak

Cigánymissziósokat kérdeztünk a házasság hete alkalmából.

Krechuno és Krisjun - Hogyan ünnepli a karácsonyt a cigányság?

A középpontban a kis Jézus megszületése fölötti öröm, az összetartozás megélése és az emlékezés áll.

Miről híres a cigány zarándokok tömegeit vonzó csatkai búcsú?

Szeptemberben van a kárpát-medencei oláh cigányság különös jelentőségű ünnepe.

Mit tudunk a cigány holokauszt magyarországi áldozatairól?

Sajnos sok eltérő, gyakran téves adatot olvashatunk a pharrajimosról.

Csóró csávó lóvéért piál – tudunk cigányul?

Milyen szavakat használunk az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó cigány nyelvből?

Merre élnek református cigányok?

A cigányságnak nincs egységes vallása. Vallási hovatartozása általában a többségtől függ. Református cigányok tehát a református térségekben élnek.